گروه نرم افزاری کیمیاگر با هدف ترویج علم و در ابتدا با نرم افزار کیمیاگر گرند فادر برای ترسیم تذرکیبات شیمیایی با کامپیوتر به وجود آمد.

1. نرم افزار کیمیاگر گرند فادر

به راحتی و با کامپیوتر ترکیبات شیمیایی را ترسیم کنید و از دستیار پیشرفته استفاده کنید.